1

Založenie s.r.o. / v.o.s.


 

Založenie s.r.o. (v.o.s.) je v dnešnej dobe pomerne komplikovaný proces, ktorý si pre dynamicky sa meniacu právnu úpravu vyžaduje neustály kontakt s problematikou, ako aj časté prehlbovanie znalostí právnych predpisov nevyhnutných pre úspešný zápis s.r.o. do Obchodného registra.

Podnikanie prostredníctvom s.r.o. je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania právnických osôb v Slovenskej republike. Najhlavnejším dôvodom nárastu počtu s.r.o. je ručenie spoločnosti len do výšky jej majetku, pričom fyzické osoby (SZČO), ktoré podnikajú ručia za svoje záväzky celým svojím majetkom. Práve z tohto dôvodu sa pri výbere právnej formy podnikania väčšina klientov rozhoduje pre založenie s.r.o..

Výhodou podnikania prostredníctvom s.r.o. je platenie odvodov. V prípade, že ste si založili jednoosobovú s.r.o., ste jej jediným konateľom a nie ste vo vlastnej s.r.o. zamestnaný – neplatíte socialne odvody. Zdravotné odvody platíte len v minimálnej výške.

Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. má SZČO (živnostník) povinnosť platiť aj zdravotné aj sociálne odvody.

Pre našich klientov zabezpečujeme kompletné založenie s.r.o. alebo v.o.s. registrovanej kdekoľvek na Slovensku. V rámci tejto služby Vám poskytujeme neobmedzený počet voľných živnosti zdarma.

Cena služby je: 260,75 €
(cena je vrátane súdneho poplatku)


Výhody:
Úspora až 170,75 €
Voľné živnosti zadarmo
Zvýhodnený poplatok za remeselné a viazané živnosti

Vytvorenie nezáväznej objednávky

 
2

Výhody rozhodnutia založiť s.r.o. online


 
2

Rozhodnutie založiť s.r.o. prostredníctvom internetu prináša niekoľko výhod:

1. Cenu služieb je možné flexibilne prispôsobiť požiadavkám klienta a ponuke konkurencie.

2. Zľava až 50 % zo súdneho poplatku pri zápise obchodnej spoločnosti do Obchodného registra.

3. Zľava až 50 % zo správneho poplatku pri ohlasovaní viazanej alebo remeselnej živnosti do Živnostenského registra.

4. Neobmedzený počet voľných živností zdarma !

5. Založenie spoločnosti bez zbytočného cestovania z pohodlia domova.
Celý proces založenia s.r.o. alebo inej obchodnej spoločnosti vybavíme za Vás, rýchlo a bez problémov.

6. Úspora pri založení spoločnosti až 170,75 €.

7. Pokrytie celého územia SR
Služby založenia s.r.o. môžete využiť online prostredníctvom internetu kdekoľvek na Slovensku.

 
3

Novinky zo sveta podnikania

ZMENA od 1.1.2016: Založenie s.r.o. bez nutnosti preukazovania vloženia vkladu 5000 EUR na účet v banke
Od 1.1.2016 nie je opätovne potrebné vkladať pri založení s.r.o. základné imanie na osobitný účet vedený na obchodné meno spoločnosti v banke. Pri dokladovaní splatenia vkladov Obchodnému registru, bude opäť postačovať písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie (minimálne 5000 Eur) bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu......
Čítajte viac

Nakupovanie cez internet bude drahšie
Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie. ......
Čítajte viac

Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni je povinný zamestnávateľ
Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni je povinný jeho zamestnávateľ. Zamestnávateľ je taktiež povinný vykazovať skutočný vymeriavací základ zamestnanca a odvádzať za neho poistné na sociálne poistenie.......
Čítajte viac

POSLEDNÝ DEŇ: Firmy aj občania musia dodnes priznať príjmy
Občanom a firmám ostáva posledný deň na podanie daňového priznania k dani z príjmov dosiahnutých v minulom roku. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých, ktorých zdaniteľné príjmy v roku 2015 presiahli 1901,67 eura, ale aj na tých podnikateľov, ktorí vlani vykázali daňovú stratu.......
Čítajte viac

Register diskvalifikácií
Národná rada SR schválila 23. apríla 2015 novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 87/2015 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), podľa ktorej sa od 1.1.2016 zriadil nový register diskvalifikácií......
Čítajte viac

ZMENA od 1.1.2016: Založenie s.r.o. bez splatenia základného ímania
Ponúkame Vám možnosť založenia s.r.o. bez potreby splatenia základného imania 5000 €. V priebehu 3 týždňov Vám založíme novú spoločnosť podľa Vašich predstáv. V rámci danej služby je zdarma jedna viazaná alebo remeselná živnost. Cena založenia s.r.o. je 430 €.....
Čítajte viac

Všeobecne o daňovej licencii
Daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník – právnická osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázala:

 • daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška DL
 • nulovú daňovú povinnosť
 • alebo daňovú stratu
 • Čítajte viac

  Registrácia občianskeho združenia do zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2016
  Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2016 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2015 do 15.decembra 2015. Pre úspešnú registráciu do zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2016 je nutné splniť podmienku, a to že občianske združenie vzniklo najneskôr v roku 2014......
  Čítajte viac

  Sociálna poisťovňa pripravila pre SZČO nové kalkulačky na poistné
  Sociálna poisťovňa pripravila za obdobie od 1. januára 2016 v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby......
  Čítajte viac

  Živnostníci s minimálnym poistným budú od januára platiť 142,20 eura
  Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vrátane dobrovoľne poistených osôb, ktoré platili do Sociálnej poisťovne odvody z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu, budú od nového roka platiť odvody z vyšších základov......
  Čítajte viac

  Poslanci schválili zavedenie jednoduchej spoločnosti na akcie
  Malé a stredné podniky, obzvlášť startupy, by mali jednoduchšie odštartovať svoje podnikanie. Počíta s tým novela Obchodného zákonníka, ktorou sa zavádza nový model obchodnej spoločnosti, a to jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a)......
  Čítajte viac

  Jednoduchá akciová spoločnosť
  Vláda Slovenskej republiky schválila novelu obchodného zákonníka, ktorou sa zavádza nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá akciová spoločnosť. Ak o novele rozhodnú aj poslanci NRSR začne platiť od začiatku roka 2017......
  Čítajte viac

  Pozor na faktúry od súkromných registrov firem !
  Podnikateľské subjekty vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky sú zapísané v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri, ktoré sú zriadené v zmysle platnej právnej úpravy......
  Čítajte viac

  Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek
  Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 budú podávať daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel......
  Čítajte viac

  Povinnosti právnických osôb voči Sociálnej poisťovni sa NEMENIA
  Sociálna poisťovňa upozorňuje, že spustenie projektu Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci do pilotnej prevádzky od 1. novembra 2015 nemá vplyv na povinnosti právnických osôb – zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni......
  Čítajte viac

  Podnikatelia budú platiť daň z firemných áut na celoslovenský účet
  Platby dane z motorových vozidiel pôjdu od januára 2016 na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Doteraz mal každý daňový úrad v každom kraji svoje číslo účtu......
  Čítajte viac

  Novinky pri dani z motorových vozidiel
  Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára niekoľko zmien. Jednou z nich je zmena miestnej príslušnosti......
  Čítajte viac

  Podnikatelia budú môcť platiť DPH až po úhrade faktúry odberateľom
  Podnikatelia, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky, budú môcť platiť daň z pridanej hodnoty (DPH) až po tom, ako prijmú platbu za dodané tovary alebo služby od svojho odberateľa. Zavádzajú sa tiež zmeny v systéme platenia DPH v stavebníctve. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú dnes definitívne schválil parlament........
  Čítajte viac

  Viete, aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou?
  Daňové a colné úrady nemôžu časovo neobmedzene vymáhať daňové nedoplatky. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol........
  Čítajte viac

  Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  Štát je o krok bližšie k zriadeniu registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes totiž schválili príslušný vládny návrh zákona z dielne Ministerstva financií SR.......
  Čítajte viac

  Trestná zodpovednosť právnických osôb
  Obsahom návrhu znenia nového zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb je možnosť trestne stíhať právnické osoby za približne 50 trestných činov. Návrh zákona je momentálne zaradený medzi materiálmi čakajúcimi na zaradenie na rokovanie vlády.......
  Čítajte viac

  Výkup a predaj obchodných spoločností
  Okrem klasických služieb ako je založenie s.r.o. ponúkame aj možnosť výkupu alebo predaja obchodných spoločností. Dokážeme Vám najsť potencionálneho kupcu nielen na Slovensku ale aj v zahraniči.Poradíme si aj v prípade daňových licencií.....
  Čítajte viac

  Finančný príspevok pre začínajúcich podnikateľov
  Ako zabezpečiť peniaze na podnikanie je otázka väčšiny začínajúcich podnikateľov, alebo ľudí ktorí by s podnikaním chceli začať. Okrem vlastných finančných zdrojov prichádzajú do úvahy rôzne podnikateľské pôžičky zo zdrojov komerčných bánk alebo štruktúr Európskej únie prípadne pomoc investora. Podporu začínajúcich podnikateľov zo strany bánk a Európskej únie považujeme za pomerne neprehľadnú a problematickú. Viac informácií o tejto problematike môže čitateľ získať na internetových stránkach....
  Čítajte viac

  Zápis údajov do obchodného registra
  Obchodný register je možné charakterizovať ako verejne prístupný zoznam údajov, ktorého súčasťou je aj verejne prístupná zbierka listín zapísaných osôb (fyzických ale aj právnických).Súčasná právna úprava obchodného registra a registrácie je obsiahnutá v:....
  Čítajte viac

  Založenie s.r.o. s imaním 1 €
  Pod týmto mimoriadne lákavým názvom článku sa ukrýva krátka analýza zmien schválených poslancami NR SR, ktorými dochádza k novelizácii obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. Účinnosť týchto zmien nastane 1.1.2015....
  Čítajte viac

  Výhody založenia s.r.o.
  Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov spoločnosti. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným so sebou prináša niekoľko výhod...
  Čítajte viac

  Splatenie základného imania
  Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov spoločnosti. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným so sebou prináša niekoľko výhod... Problematika správy vkladov je upravená v Obchodnom zákonníku v § 60. Obchodný zákonník ustanovuje, že za správcu vkladu je možné vymenovať jedného zo spoločníkov / zakladateľov spoločnosti (najčastejšia možnosť) alebo banku. K novelizácii Obchodného zákonníka ku dňu 01.12.2013 bolo možné preukázať splatenie základného imania...
  Čítajte viac

  Ako založiť s.r.o.
  Založenie s.r.o. (v.o.s.) je v dnešnej dobe pomerne komplikovaný proces, ktorý si pre dynamicky sa meniacu právnu úpravu vyžaduje neustály kontakt s problematikou, ako aj časté prehlbovanie znalostí právnych predpisov nevyhnutných pre úspešný zápis s.r.o. do Obchodného registra. V rámci našej spoločnosi Vám pomôžeme so všetkými problémami...
  Čítajte viac

  Prechod zo živnosti (SZČO) na s.r.o.
  Častou otázkou klientov je, či je možné transformovať živnosť na spoločnosť s ručením obmedzeným, teda či je možné vykonať akúsi zmenu právnej formy. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že živnostník je fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na vlastné meno a spoločnosť s ručením obmedzeným je osobou právnickou, čiže ide o dva rozdielne právne subjekty....
  Čítajte viac